روز زن تبریک! بانوی ایران زمین!

روز زن را به تمام بانوان ایران زمین تبریک می گویم…

با عشق تقدیم به مادر

از «مادری» پرسیدند؛
«کدامیک از فرزندان خود را»،
«بیش از دیگران» دوست میداری؟

مادر گفت؛
غایب آنها را تا وقتی که «بازگردد»،
بیمارآنهارا تاوقتی که «خوب شود»،
کوچکترین آنها را تا وقتیکه
«بزرگ شود»،
و،«همهٔ آنها را»،
تا «وقتی که زنده هستم»
دوست دارم.!!!

قدر این «گوهر نایاب»،
و «غیرقابل تکرار» را ،،،
«تا هست»، بدانید،
و «حرمتش» را،،،،
«عاشقانه پاس بدارید.»

سلامتی اولین عشق زندگی .. مادر

با عشق تقدیم به همسر

روز زن تبریک! بانوی ایران زمین!

تو را دوست دارم

و این دوست داشتن

حقیقتی است که مرا به زندگی

دلبسته می‌ کند

روزت مبارک

با عشق تقدیم به خواهر

خواهر خوب و مهربانم
دوست داشتنت بوی باران می دهد
همان قدر بی مقدمه ، همان قدر بی دغدغه

روزت مبارک خواهر مهربون

کلبه هنری نگرتا

به آرامی آغاز به مردن می‌كنی اگر…

دیدگاهتان را بنویسید

19 − 17 =