قضاوت نکنید!

قضاوت نکنید!

هیچ کس را قضاوت نکنید!

چه بسا می لنگد و مشکل از پایش نیست ، از کفش های خرابش است.

چه بسا مغرور نیست و خودخواه نیست حوصله ندارد!

چه بسا کور نیست ، فقط هرچه دیده در خورش نبوده چشمانش رابسته است!

چه بسا لال نیست فقط آنقدر فریاد زده کسی نشنیده است ، حالا سکوت را ترجیح می دهد!

چه بسا دیوانه نیست ، خود را به دیوانگی زده چون دیده که مردم فقط دوره دیوانه جمع می شوند!

چه بسا …..

چه بسا که تو باید بدانی که باید سرگرم خویش شوی نه دیگری! همین بس.

پس قضاوت نکن

که ندانسته حماقت است،که دانسته عداوت است! و ریشه اش در حسادت است و ثمرش اسارت است.

هر چه هست باز همان حماقت است که نامش قضاوت است.

دیدگاهتان را بنویسید

17 − سه =